História školy

 hist1

 

Na základe ústneho podania bola už v roku 1793 zriadená prvá farská škola v obci Všechsvätých. Bola to prvá škola v širokom okolí. Okolo roku 1882 bola pre školské účely postavená nová budova, ktorá bola v r. 1913 zmodernizovaná a navštevovalo ju 193 žiakov. Škola mala charakter rímsko-katolíckej cirkevnej školy až do zoštátnenia.

Na škole sa vyučovalo jazykom slovenským aj maďarským. Učitelia – „kantori“ – ktorí tu pôsobili: učiteľ Roman, František Kaifer, František Mišenko, Ladislav Suchý, Ján Tajcher. V roku 1907–1908 bola postavená budova školy v časti Buzice – Bernátovce. Od svojho vzniku bola vždy štátnou školou.

V roku 1903 cirkevnými vrchnosťami pre vyučovacie účely bola daná budova školy v Košťanoch, ktorú navštevovali aj deti z obce Geča.

Ku vzniku spoločnej obce Valaliky došlo v roku 1960 po voľbách, kedy sa z bývalých obcí Buzice, Bernátovce, Všechsvätých a Košťany vytvorila terajšia obec Valaliky. Už v roku 1958 bolo nadriadenými školskými orgánmi rozhodnuté vystaviť novú dvadsaťtriednu školskú budovu. V roku 1962 sa začalo vyučovať v pavilóne A a v roku 1963 v pavilóne B. Riaditeľom tejto školy sa stal Michal Potoma, ktorý v tejto funkcii pracoval až do roku 1980. V priebehu rokov 1963 – 66 sa podarilo vystavať šporotvý areál. Najvyšší počet žiakov je zaznamenaný v šk. roku 1973/74 a bolo to 975 žiakov.

Od roku 1980 do roku 1990 bol riaditeľom školy František Petro. Rok 1990 charakterizujú hlboké zmeny po 17. novembri 1989. Skončilo sa obdobie totalitného režimu a proces demokratizácie prebieha aj v školstve. Za riaditeľa školy bol zvolený Mgr. Anton Kuzma, ktorý v tejto funkcii pracoval až do roku 2004. Počas jeho pôsobenia bol do užívania daný pavilón C pre žiakov prvého stupňa a začalo sa s výstavbou telocvične, ktorá bola daná do užívania v novembri 2006. Od roku 2004 do roku 2009 bola riaditeľkou školy RNDr. Mária Takáčová.

Tak ako všetky školy, aj naša škola od vzniku až po súčastnousť prekonávala rôzne prekážky, krízy, zmeny a tešila sa z úspechov svojich žiakov. Vďaka patrí pedagógom, ktorí neúnavne vychovávali a vzdelávali svojich zverencov – súčasných obyvateľov obce Valaliky a Geča. S našou školou sa spájajú mená pedagógov: František Mišenko, Ján Tajcher, Ján Timko, Tibor Babuščák, Mikuláš Glézl, Alžbeta Babuščáková, Emília Uhliariková, Mária Ondrušková, Marta Sviatková, Margita Onofrejová, Rastislav Timko, Anna Červeňáková, Michal Čeveňák, Marta Hegedűšová, Františka Fabriciová, Barbora Hawryluková, Irena Tubussáková, Viera Kuzmová, Anton Kuzma, Štefan Spišák, Jozef Ivan, Eva Szakaczová, Ladislav Andor, Helena Čečková, Emília Palenčárová a ďalší.

V súčasnosti, od 1.9.2009 je riaditeľkou školy Mgr. Katarína Sýkorová, ktorá sa stotožňuje s myšlienkou: „Všetci máme spoločné právo aj povinnosť – byť k sebe slušní, tolerantní, vzájomne rešpektovať svoju individualitu, a tak vytvárať harmonickú komunitu s cieľom získavať kvalitné vzdelanie.“

Copyright © 2024 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide