Inovovaný školský vzdelávací program

Základná škola, Hlavná 165, Valaliky


iŠkVP


1

 

1. ISCED1 - iŠkVP 

pdf doc
2. ISCED1 - 

MP variant A - iŠkVP

pdf

doc

3. ISCED

2 - iŠkVP


pdf doc
4. 

Výchovný program ŠKD


pdf doc
5. Vzdelávací program pre 0. ročník
pdf doc
Copyright © 2019 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide