Školský vzdelávací program

Základná škola, Hlavná 165, Valaliky


ŠkVP


1

 

1. ISCED1 - ŠkVP 

pdf doc
2. ISCED1 - učebné osnovy, príloha k ŠkVP ISCED 1

pdf

doc

3. ISCED1 - MP variant A - ŠkVP
pdf doc
4. ISCED1 - MP variant A -  učebné osnovy, príloha k ŠkVP ISCED 1 MP variant A
pdf doc

5. ISCED2 - ŠkVP

pdf doc
6. ISCED2 - učebné osnovy, príloha k ŠkVP ISCED 2 pdf doc
7. Výchovný program ŠKD                
pdf doc
8. Vzdelávací program pre 0. ročník
pdf doc
Copyright © 2019 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide