Deň narcisov

Aj tohto roku, v piatok, 11. apríla 2019, sa naša škola zapojila ako spoluorganizátor do Dňa narcisov - verejno-prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine. 

 

Výnos z finančnej zbierky bude použitý podľa rozhodnutia Generálnej rady LPR a na základe Stanov LPR na služby a aktivity v prospech onkologických pacientov, na podporu medicínskych a výskumných projektov, ako aj vzdelávacích a informačných projektov.

dakujeme


Celkový výnos zbierky predstavuje v Košiciach a okolí sumu 66.023,90 EUR. Naša škola sa na tejto zbierke podieľala vyzbieraním finančných prostriedkov v celkovej sume 738,11 EUR. Poďakovanie patrí všetkým štedrým darcom, OÚ Valaliky za to, že našich žiakov mohli sprevádzať dospelí z OÚ ako dobrovoľníci. Ďakujeme

 


Autor: Mgr. Monika Bieliková


Štvrtok, 11 Apríl 2019 14:43

Copyright © 2019 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide