Školský klub detí

skd

 

Vychovávateľky ŠKD:

 

 

 

Andrea Bačová

 

 

 

 

Mgr. Natália Hudáková

PhDr. Andrea Klučárová

Adriana Mačingová

xxx 

Prevádzka ŠKD:

Pondelok - Piatok: 11:40 - 16:30 hod.

 

Interný poriadok ŠKD:

 doc

 


Režim dňa:


Príchod žiakov, oddychová činnosť, spoločenské hry, hygienická príprava:

od 11:40 – 13:00 hod.

Obed :

od 13:00 – 13:30 hod.

Možnosť výberu detí z klubu:

o 13:30 hod.

Relaxačné a oddychové cvičenie, záujmová činnosť, pobyt vonku:

od 13:30 – 15:00 hod.

Možnosť výberu detí z klubu:

o 15:00 hod.

Olovrant:

od 15:00 - 15:15 hod.

Príprava na vyučovanie:

od 15:15 – 16:00 hod.

Možnosť výberu detí z klubu:

o 16:00 hod.

Rekreačná činnosť: spoločenské hry, loptové hry, hry v triede...

od 16:00 – 16:30 hod.

Možnosť výberu detí z klubu:

o 16:30 hod.

Copyright © 2018 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, zsvalaliky@gmail.com , t.c.: 055 6999 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide