Školský klub detí

 

 

skd

 PRE ŽIAKOV 1. - 3. ročníka

 

 

Vychovávateľky ŠKD:

 


 

 

 

 


 

 

1. oddelenie:

 

 

 

              Mária Vašková

2. oddelenie:

 

 

 

           Adriana Gazdagová

3. oddelenie:

 

 

 

           Zuzana Karafová

4. oddelenie:

 

           Tatiana Ružičková     

xxx 

Prevádzka ŠKD:

Pondelok - Piatok: 11:40 - 16:45 hod.

 

Interný poriadok ŠKD:

 doc

 

 

Prevádzka ŠKD:


  1. Za bezpečnosť žiakov v ŠKD zodpovedá od príchodu až do odchodu z neho vychovávateľka ŠKD.
  2. Vychovávateľka ŠKD je povinná bezodkladne informovať triedneho učiteľa o zmene v stave žiakov ŠKD. Triedny učiteľ zodpovedá za aktuálny zoznam žiakov navštevujúcich ŠKD, umiestnený v triednej knihe.
  3. Vyučujúci poslednej vyučovacej hodiny, alebo vedúci záujmového útvaru po ukončení záujmovej činnosti, odovzdá vychovávateľke ŠKD všetkých prítomných žiakov, navštevujúcich ŠKD.
  4. Žiak z ŠKD môže odísť len podľa toho, ako je to uvedené v zápisnom lístku (samé, s doprovodom, čas odchodu...). Ak žiak odchádza inak, ako je uvedené v zápisnom lístku, zákonný zástupca musí o tom písomne informovať vychovávateľku ŠKD.Režim dňa:                                     

Príchod žiakov, oddychová činnosť, spoločenské hry, hygienická príprava:

od 11:40 – 13:00 hod.

Obed :

 od 12:30 – 13:00 hod.

od 13:00 – 13:30 hod.

 

 

Relaxačné a oddychové cvičenie, záujmová činnosť, pobyt vonku:

od 13:30 – 15:00 hod.

Možnosť výberu detí z klubu:

o 15:00 hod.

Olovrant:

od 15:00 - 15:15 hod.

Príprava na vyučovanie:

od 15:15 – 16:00 hod.

Možnosť výberu detí z klubu:

o 16:00 hod.

Rekreačná činnosť: spoločenské hry, loptové hry, hry v triede...

od 16:00 – 16:45 hod.

Možnosť výberu detí z klubu:

 od 16:00 - 16:45 hod.

neobmedzene

Copyright © 2024 Základná škola, Hlavná 165, Valaliky. Všetky práva vyhradené.
Zakladna skola Valaliky, Hlavna 165, 044 13 Valaliky, t.c.: 055 30 99 885 www.zsvalaliky.sk

Webdesign by Yurayqo | Support by XEON.SK | XHTML & CSS Valide